Manga Volúmenes Anime Episodios Blu-rays Soundtrack Seiyuu Yumiri Hanamori Haruka Shiraishi Kiyono Yasuno Hibiku Yamamura Mayu Yoshioka Personajes Principales Anne Hanakoizumi Ruri Hibarigaoka Botan Kumegawa Hibiki Hagyu Ren Ekoda Personajes Secundarios Kodaira Timothy Tsubaki Sayama Saginomiya Sakura Hanakoizumi Director Comunidad Entradas de Blog recientes Administradores HMithe Foro Plantillas Páginas de ayuda